EU-kontroll Tunge kjøretøy

Lastebiler og andre tunge kjøretøyer over 7.500 kg skal ha Periodisk kjøretøykontroll (PKK) første gang kalenderåret etter nyregistrering.

Når skal jeg ha EU-kontroll på min lastebil?

Lastebiler og andre tunge kjøretøyer over 7.500 kg skal ha Periodisk kjøretøykontroll (PKK) første gang kalenderåret etter nyregistrering. Deretter skal tunge kjøretøy EU-kontrolleres én gang per år.

Dette gjelder:

  • Busser
  • Lastebiler
  • Personbiler med tillatt totalvekt over 7.500 kg
  • Tilhengere med tillatt totalvekt over 3.500 kg

I tillegg gjelder samme regler for drosjer, ambulanser og andre biler som er registrert for ti personer eller mer.

Når er fristen for ditt tyngre kjøretøy?

Skriv inn registreringsnummer på lastebilen din nedenfor og sjekk.

Tryggere veitrafikk

Periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy er viktig for å sikre at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav og er i god stand. Noe som igjen gir oss en tryggere veitrafikk og redusere risikoen for ulykker.

Ta EU-kontroll på din lastebil, buss eller vogntog hos MECA Tungbil innen fristen!

Periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy redusere risikoen for ulykker.