Klubb MECA Medlemsvilkår

 

 

Meld deg inn her
Mange gode fordeler

1. Generelt

Klubb MECA eies og drives av MECA Norway AS (org.nr. 935 682 525), og er et fordels- og lojalitetsprogram for de kunder av kjedens medlemsverksteder (heretter kalt Bilverkstedkjeden MECA) som har registrert seg som medlem.

Ved å melde deg inn som medlem, samtykker du til vilkårene i denne avtalen. I tillegg til avtalen gjelder også personvernerklæringen for MECA.
Formålet med Klubb MECA er å informere og inspirere medlemmene om Bilverkstedkjeden MECA’s tjenester, medlemsfordeler, tips og råd – primært via e-post, SMS og sosiale medier.
Som medlem av Klubb MECA får du faste medlemsfordeler og tilbud, utvidede garantier, tips og råd for et problemfritt bilhold og for Elbil-eiere. De til enhver tid gjeldende fordelene er beskrevet på MECA.no/klubb_MECA. Når du bruker verkstedet, kan du, ved å identifisere deg, oppnå fordeler som spesifisert i medlemsfordelene.

2. Om medlemskapet

Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post adresse, navn og postnummer. Du er ansvarlig for at opplysningene du gir om deg selv er korrekte og oppdatert. Ditt mobilnummer benyttes som identifikasjon for ditt medlemskap.

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år, og har adresse i Norge. Fordeler medlemskapet gir, er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

Medlemmer kan registrere seg i verksted, på vår nettside; MECA.no/klubb_MECA eller via SMS. Som medlem i Klubb MECA vil du motta informasjon og tilbud basert på dine kjøp, klikk på MECA’s nettsteder og e-post. Vi benytter hovedsakelig e-post, men også SMS og kommunikasjon via andre digitale kanaler.

Du kan når som helst melde deg av de ulike dialogene vi har med deg, med unntak av e-post, som er vår primære kommunikasjonskanal og obligatorisk for medlemskapet. Hvordan du melder deg av dialogen kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal.

Dersom du melder deg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet. Det kan være endringer i medlemsvilkår, serviceinnkallinger eller annen viktig informasjon, inntil du melder deg ut av Klubb MECA.

Enkeltverksteder i kjeden kan velge å ikke delta i kundeklubben. MECA Norway AS kan derfor ikke garanterer deg fordelene på alle våre verksteder. Verksteder som ikke deltar vil likevel tilstrebe å gi deg som medlem de samme fordelene.

3. Data og personvern

MECA Norway AS er personopplysningsansvarlig for Klubb MECA. Du er alltid velkommen til å kontakte oss om du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvordan vi benytter opplysningene eller om noen av opplysningene vi har er feilaktige og du ønsker at vi endrer disse. Du kan sende e-post til gdpr@mekonomengroup.com.

For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvor opplysningene behandles, hvordan vi verner dine opplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan benytte deg av dem, henviser vi til vår til enhver tid gjeldende personvernpolicy.

MECA Norway AS bruker også din data til intern statistikk og analyse samt data fra offentlige register for å holde din informasjon oppdatert. Les mer om bruk av data i personvernerklæringen.

Informasjonen du oppgir vil bli brukt utelukkende til å gi deg bedre service, tilbud og en bedre handleopplevelse hos Bilverkstedkjeden MECA. Dine personlige data vil ikke bli gitt videre til tredjeparter.

4. Medlemskapets gyldighet

MECA Norway AS forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Klubb MECA. I så tilfelle vil medlemmets fordeler opphøre uten erstatning til det enkelte medlem. Dette gjelder også eventuelle opparbeidede fordeler.

Dersom Klubb MECA må avvikles grunnet lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Klubb MECA uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning, og medlemmets fordeler vil da opphøre uten erstatning til det enkelte medlem.

MECA Norway AS kan si opp avtalen med medlemmet med umiddelbar virkning dersom medlemmet har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Dersom det ikke er registrert noen aktivitet på et medlem i løpet av en periode på 3 år, har MECA Norway AS rett til å avvikle medlemskapet.

5. Utmelding

Et medlem kan si opp sitt medlemskap med umiddelbar virkning ved å varsle MECA Norway AS om dette. Opplysninger om medlemmet vil da slettes, med unntak av de opplysninger som er nødvendig for at MECA Norway AS og verkstedet skal kunne opprettholde sine forpliktelser i kundeforholdet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette vil kunne gjelde kundekommunikasjon om garantier, forsikringer og serviceinnkallinger.

6. Endring av medlemsvilkår

MECA Norway AS forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre, revidere e.l. vilkårene for Klubb MECA. Vesentlige endringer vil bli kommunisert på e-post eller SMS. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til MECA Norway AS.

7. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for MECA Norway AS å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon, pandemi eller inngrep fra offentlige myndigheter.

8. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for Klubb MECA, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

9. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, enten direkte til ditt MECA verksted eller gjennom MECA Norway AS.

Dersom ytterligere spørsmål kontakt;

Hilde Nagel
Markedssjef MECA

Mobil 414 75 007
Epost Hilde.Nagel@meca.no