Garantier

MECA-stempel i serviceheftet viser at bilen er tatt godt vare på.

 

Dersom bilen din omfattes av garantier fra bilprodusenten*, fortsetter de å gjelde også etter besøket på et MECA verksted.

Alle MECA-verksteder er offentlig godkjente verksted av Statens Vegvesen. Godkjenningen reguleres av forskrift om kjøretøyverksted, fastsatt av Vegdirektoratet.
Forskriften stiller strenge krav til både lokaler, teknisk utstyr, kompetanse, og  kvalitetsstyringssystem.
Det er nøyaktig de samme kravene som stilles til merkeforhandlerens verksted.

Vi utfører alltid service og reparasjoner i henhold til bilprodusentens spesifikasjoner, og benytter kun deler av original kvalitet – eller bedre. Derfor gjelder nybilgarantien fremdeles etter et besøk hos MECA.

Et MECA-stempel i serviceheftet viser at bilen er tatt godt vare på!

*) Vedr. rustgaranti, setter bilprodusentene helt spesielle betingelser for hva som gjelder. Her anbefaler vi å kontakte importøren eller dennes forhandler.

Et MECA-stempel i serviceheftet viser at bilen er tatt godt vare på!

Fritt verkstedvalg, MECA mekaniker sjekker i mororrommet på en bil