MECA fondet mars 2024

MECA fondets gavesjekk på kr. 25 000,- gikk i mars til Jotunheimen MX-Klubb

Foto: Mediehuset Fjuken

MECA fondet for mars gikk til Jotunheimen MX-Klubb

Det var Skogen Bil AS som søkte om MECA fondet på vegne av Jotunheimen MX-Klubb.

“Pengene vil komme godt med når det skal bygge om banen”

Vi gratulerer med MECA fondets gavesjekk på kr. 25 000,-!

Les mer på fjuken.no

MECA fondet

MECA-fondet er en tilskuddsordning som har til hensikt å bidra positivt til breddeidretten i Norge.

Bilverksteder som er med i MECA-kjeden kan søke MECA Fondet på vegne av ditt idrettslag.

MECA Fondet deler ut inntil kr 25 000,- til ett eller flere idrettslag annenhver måned.